Full Circle Instituut voor Procesbegeleiding en Bewustwording.

Persoonlijke Groei en Bewustwordingstrainingen

- Het Phoenix Proces

- Cosmic Light Energy (CLE)™ Traject

Persoonlijke Groei en Bewustwording | Phoenix Proces | Cosmic Light Energy Traject | Full Circle Instituut |
Full Circle Instituut verzorgt twee jaartrainingen op het gebied van persoonlijke groei en bewustwording:

Het Phoenix Proces

- Een persoonlijk groei en bewustwordingsjaar -

Een jaar waarin je de diepte in gaat en je transformatieproces aangaat om daadwerkelijk degene te worden die je bedoelt bent te zijn. Een proces waarin je je eigen innerlijke kracht aanboort en verder bekrachtigt, de verbinding met je oorsprong herstelt, oude beperkingen en overtuigingen aflegt, het kind in jezelf heelt, werkt aan een blijvende innerlijke balans en zicht krijgt op je levensdoel(en).

Het Cosmic Light Energy (CLE)™ Traject

- Een energetisch groei en bewustwordingsjaar -

Een jaartraining waarin je naast alle cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie ook Spirituele Transformatiedagen, Energy-avonden en de Energy-dag zijn opgenomen. Het traject heeft als voordeel dat je in één jaar door een grote energetische en bewustzijnsontwikkeling gaat en daarmee jezelf een sprong voorwaarts brengt in je persoonlijk groei en bewustwording. Daarnaast heb je je natuurlijk het werken en helen met Cosmic Light Energy eigen gemaakt.

Al ervaring met Cosmic Light Energy (CLE)™
Als je op dit moment al de cursus 'Cosmic Light Energy™ - Basis' of de cursus 'Stappen in BewustZijn' bij Sattva hebt gevolgd en je wil nu instappen in het Cosmic Light Energy™ Traject dan kan dit.

 

Kijk voor nadere informatie bij de betreffende jaartraining.

 

© Full Circle Instituut / Janet Reuvekamp